Get Adobe Flash player

Incoterms

Mezinárodní podmínky platné pro přepravu zboží.

 

Zboží je odvezeno kupujícím přímo ze závodu prodávajícího, kupující za něj dále zodpovídá.

EXW (Ex Works) – ze závodu (ujednané místo)


Prodávající je zde vyzván k dodání zboží dopravci, kterého určí kupující.    
FCA (Free Carrier) – vyplaceně dopravci (ujednané místo)
FAS (Free Alongside Ship) – vyplaceně k boku lodi (ujednaný přístav nalodění)
FOB (Free On Board) – vyplaceně loď (ujednaný přístav nalodění)


Prodávající musí zajistit přepravní smlouvu, bez toho aby na sebe přijal nebezpečí ztráty či poškození zboží.
CFR (Cost and Freight) – náklady a přepravné (ujednaný přístav určení)
CIF (Cost, Insurance and Freight) – náklady, pojištění a přepravné (ujednaný přístav určení)
CPT (Carriage Paid To) – přeprava placena do (ujednané místo určení)
CIP (Carriage and Insurance Paid to) – přeprava a pojištění placeno do (ujednané místo určení)


Prodávající musí nést veškeré náklady a rizika spojená s celou trasou přepravy zboží.
DDP (Delivered Duty Paid) – s dodáním clo placeno (ujednané místo určení)


Nové podmínky dodání
DAT (Delivered at terminal) – s dodáním na terminál (ujednané místo určení)
DAP (Delivered at place) – s dodáním na místo (ujednané místo určení)